Llafranc (Girona)
T. +34 620 53 00 36
diving@tritonllafranc.com
skip to Main Content

DECLARACIÓ RESPONSABLE COVID-19

Data de la declaració d'aquest formulari:

Informació personal

Has tingut o sentit o algú del teu entorn? (Ha de respondre a totes les preguntes de forma obligatòria):

Temperatura de més de 38° C: SiNo
Calfreds: SiNo
Malestar: SiNo
Fatiga severa: SiNo
Mals de cap inhabituals: SiNo
Mal de coll: SiNo
Nas rajant o esputs: SiNo
Pèrdua del gust i/o de l'olfacte: SiNo
Pèrdua de la gana: SiNo
Dolors toràcics: SiNo
Tos: SiNo
Dificultat respiratòria o falta d'alè insusual: SiNo
Dolors abdominals i/o diarrea: SiNo
Altres signes: SiNo

Pel que fa a la COVID-19:

Has donat positiu en un test de la COVID 19?: SiNo
Has estat en contacte proper* amb una persona a qui se li ha diagnosticat COVID 19?: SiNo
*El contacte proper és una persona que, des de 24 hores abans de l'aparició dels símptomes d'un cas confirmat, ha compartit el mateix lloc de vida o ha tingut contacte directe amb ell, cara a cara, a menys d'1 metre del cos o més de 15 minuts.


Signatura digital:
Declaració responsable i política de cancel·lació:

  1. Un cop contractat el servei o l'activitat, el client té la facultat de desistir en qualsevol moment abans de la sortida si el desistiment té lloc per causa de la malaltia de la COVID-19
  2. Aquesta causa ha d'estar degudament acreditada amb documents i/o certificats mèdics oficials i quants poguessin ser requerits
  3. Conegut el desistiment, es retornarà al client les quantitats pagades que hagués abonat en el termini màxim d'un mes.

Back To Top